0 Ваша Кошик
0
Вартість доставки в Черкаси - 150 грн

Уточнюйте, про можливість доставки замовлення та наявність квітів/товарів у потрібному вам місті, перед оплатою замовлення. Viber, WhatsApp, Telegram - +380974077575

Наведена нижче інформація є офіційною пропозицією (публічною офертою) Інтернет-магазину www.roza.ck.ua, будь-якій юридичній або фізичній особі, щодо укладання договору на надання Послуг (далі «договір») на викладених у цій Оферті умовах. Зазначений договір є публічним, тобто згідно зі статтею 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх споживачів.

1. ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ЦЬОМУ ДОГОВОРІ

1.1. Терміни - це визначення, присутні в цьому Договорі, є його невід'ємною частиною. Терміни трактуються виходячи з їх сутності та змісту цього договору і мають таке значення:

1.2. Публічна оферта - даний публічний договір на надання послуг Виконавцем.

1.3. Виконавець (Компанія) - Інтернет-магазин www.roza.ck.ua

1.4. Клієнт – фізична або юридична особа, яка вчинила прийняття цієї Оферти відповідно до п. 2.2. даного Договору.

1.5. Одержувач - фізична або юридична особа, якій Виконавець повинен надати послуги або товари на які Клієнт оформив замовлення.

1.6. Веб-сайт Виконавця - www.roza.ck.ua (далі сайт).

1.7. Послуги та товари – надані Виконавцем послуги та товари. Повний список Послуг і товарів, а також їх вартість вказані на сайті Виконавця.

1.8. Розцінки – вартість послуг і товарів, що надаються Виконавцем відповідно до вартості зазначеної на сайті Виконавця в момент оформлення замовлення.

1.9. Замовлення - надання Клієнтом інформації Виконавцю про товари і послуги, які він хоче придбати на сайті Виконавця, їх оплата, а також інформації про умови їх доставки.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Відповідно до Цивільного Кодексу України, в разі прийняття викладених в даній Оферті умов і оплати послуг Виконавця фізична або юридична особа, яка провадить прийняття цієї Оферти стає «Клієнтом» (прийняття оферти рівносильно укладення Договору на умовах, викладених в Оферті).

2.2. Клієнт здійснює прийняття оферти шляхом оформлення замовлення та оплати послуг Виконавця відповідно до п. 4.2. Замовлення може бути оформлений на сайті, по телефону, skype, online чату або іншим зручним для Клієнта способом.

2.3. Виконавець відмовляється від відповідальності за можливістю прямої або непрямої шкоди / збитків (в тому числі моральної), яка може бути заподіяна внаслідок виконання замовлення Клієнта (алергія на квіти або продукти харчування (в разі їх наявності в замовленні) у Одержувача, сварка Клієнта з Одержувачем через замовлення або його особливостей, і т.д. і т.п.).

2.4. У зв'язку з вищевикладеним, уважно прочитайте текст даної Оферти і якщо Ви не згодні з будь-яким пунктом Оферти, Виконавець пропонує Вам відмовитися від замовлення його Послуг.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Предметом цього Договору є надання Виконавцем послуг Клієнту з доставки товарів, які він вибере на сайті Виконавця при оформленні замовлення, відповідно до умов цього Договору та за діючими розцінками на сайті Виконавця в момент оформлення замовлення.

3.2. Оформляючи замовлення будь-яким з перерахованих в п. 2.2 способом, Клієнт тим самим підтверджує, що він прочитав, і йому зрозумілі всі положення і терміни і він згоден:

- з правилами надання послуг розміщеними за адресою - https://roza.ck.ua/osnovni-pravyla.html,

- з політикою якості розміщеної за адресою - https://www.roza.ck.ua/polityka-yakosti.html,

- з політикою конфіденційності розміщеної за адресою - https://www.roza.ck.ua/polityka-konfdenciynosti.html,

- з політикою заміни розміщеної за адресою - https://www.roza.ck.ua/polityka-zaminy.html,

- з політикою повернення розміщеної за адресою -https://www.roza.ck.ua/polityka-povernennya.html,

- з правилами використання подарункових сертифікатів розміщених за адресою - https://roza.ck.ua/pravyla-dlia-sertyfikativ.html.

4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ТОВАРІВ ТА УМОВИ ОПЛАТИ

4.1. Вартість товарів і Послуг, що надаються Виконавцем за цим Договором, і їх опис - опубліковані на сайті Виконавця.

4.2. Надання Послуг, що надаються Клієнту, згідно з цим Договором, здійснюється на умовах 100% (стовідсоткової) передоплати. Послуги вважаються наданими належним чином і в повному обсязі, якщо протягом доби (24 годин), клієнтом не виставлена рекламація.

5. РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

5.1. Договір може бути розірваний:

а) за згодою Сторін в будь-який час.

б) за ініціативою однієї зі Сторін в разі порушення іншою Стороною умов Договору.

5.2. На підставі заяви Клієнта про знищення його персональних даних в базі сайту.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором, Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.

6.2. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором на час дії непереборної сили. Під непереборною силою розуміються надзвичайні обставини, що перешкоджають виконанню своїх зобов'язань сторонами за цим Договором. До них відносяться стихійні явища (повені, ожеледь, хуртовина, снігові замети тощо), обставини суспільного життя (воєнні дії, надзвичайні стани, страйки, епідемії і т. П.), Заборонні заходи державних органів. Протягом цього часу сторони не мають взаємних претензій і кожна зі сторін приймає на себе ризик наслідків форс-мажорних обставин.

7. ІНШІ УМОВИ

7.1. Виконавець залишає за собою право змінювати будь-яку інформацію, викладену на сайті, і вносити зміни в умови Пропоновані можливості і / або відкликати Оферту в будь-який момент на свій розсуд, без попереднього попередження. У разі внесення Виконавцем змін в Оферту, такі зміни вступають в силу з моменту їх розміщення на сайті Виконавця.

7.2. Всі суперечки і розбіжності, що виникають при виконанні Сторонами зобов'язань за цим Договором, вирішуються шляхом переговорів.

7.3. Сторони погоджуються, що будь-які суперечливі ситуації, вирішення яких не вдалося досягти шляхом переговорів, вирішуються відповідно до українського законодавства.

7.4. Даний договір складений українською мовою, зрозумілою для обох сторін.